SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

1. Tầm nhìn.

 

True Happiness định hướng phát triển mở rộng mô hình trung tâm tới tất cả các tỉnh thành trong cả nước. 

True Happiness là trung tâm hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực phục hồi chức năng nhi định hướng phát triển mở rộng mô hình trung tâm tới tất cả các tỉnh thành trong cả nước.Không ngừng nghiên cứu,đổi mới các bài tập để đạt hiệu quả cao nhất,áp dụng ,cập nhật những phương pháp hàng đầu thế giới.

True Happiness chắp cánh những ước mơ.

 

2. Sứ mệnh.

 

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ tổn thương não,trẻ khuyết tật.

 

3. Giá trị cốt lõi.

 

  • True Happiness luôn coi các bé là tài sản quý giá nhất,là một thành viên trong gia đình,luôn luôn làm viêc với tinh thần trách nhiệm cao,dùng chính lương tâm của người thầy thuốc xây dựng những phương pháp,bài tập phù hợp nhất với mong muốn giúp các cháu tiến bộ.True Happiness không chỉ là nơi tạo dựng những bước đi đầu tiên, tiếng gọi đầu đời của trẻ, True Happiness còn mang đến tương lai mới, cuộc sống mới,chắp cánh những ước mơ cho trẻ.
  • True Happiness chăm sóc khách hàng bằng sự tự nguyện, hiểu rõ sứ mệnh phục vụ và chỉ đảm nhận nhiệm vụ khi có đủ khả năng.
  • True Happiness coi sáng tạo là sức sống, là đòn bẩy phát triển, nhằm tạo ra những bài tập bổ ích nhất
  • True Happiness đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ y học, kỹ thuật và công nghệ để nâng cao chất lượng.