Các mốc phát triển ngôn ngữ của trẻ em

Ngôn ngữ  là việc sử dụng các hình thức nói ,viết,ra dấu hay các hình thức khác trong phương thức diễn đạt hay tiếp nhận.
  CÁC MỐC PHÁT TIỂN NGÔN NGỮ
♣ 0-6 tháng:
* Ngôn ngữ hiểu:
– Quay tìm,nhìn theo,nhận biết được lạ quen, ý thức khi có sự thay đổi giọng,mỉm cười,cười lớn tiếng.
* Ngôn ngữ diễn đạt:
– Khóc đòi,cười,tạo âm gừ gừ,a a để phản ứng với giao tiếp và bày tỏ cảm xúc.
– Tạo được các âm một cách tự nhiên m,b,n ..không rõ và biết phun mưa.
♣ 6-9 tháng:
* Ngôn ngữ hiểu:
 Biết lạ quen ,quay tìm ngay khi gọi tên,nhìn chăm chú vào hình ảnh. Đáp ứng với hầu hết thời gian
* Ngôn ngữ diễn đạt:
-Bập bẹ,baba,mama…không có nghĩa kết hợp được với phục âm và nguyên âm. Đưa tay đòi ẵm,bắt trước bye bye…
-Phát âm khi chơi hoặc muốn gây sự chú ý.
♣ 9-12 tháng:
   *Ngôn ngữ hiểu:
– Hiểu mệnh cầulệnh đơn giản như: đưa cho mẹ,đừng sờ vào…
– Nhìn vào người gọi tên trẻ.
– Hiểu một số từ chức năng: lên,mở,chờ
– Hiểu mệnh lệnh một bước .
– Chỉ một số bộ phận trên cơ thể.
*Ngôn ngữ diễn đạt:
– Bập bẹ âm dài,âm ngắn
– Sử dụng âm thanh không phải lời nói để gây sự chú ý.
– Bắt trước lời baba,mama…
– Ở cuối tháng thứ 12 bắt đầu xuất hiện từ đơn đầu tiên: ba,ma…
– Biết chỉ trỏ…
♣ 12-18 tháng:
* Ngôn ngữ hiểu:
– Nhận ra bộ phận cơ thể,hiểu 50 từ trở lên.
– Tìm kiếm vật,chọn được 2 vật khi có yêu cầu,vui thích với tranh ảnh…chỉ trỏ với từ hành động.
* Ngôn ngữ diễn đạt:
– Lắc đầu khi nói “không”. Kết hợp phát âm với cử chỉ,sử dụng 10-20 từ tự phát.
– Bắt trước từ ,yêu cầu nhiều hơn,hỏi gì đây?đâu?
– Sử dụng khoảng 50 từ.
♣ 18-24 tháng:
* Ngôn ngữ hiểu:
– Làm theo mệnh lệnh 2 bước.
-Hiểu khái niệm về dài ,ngắn,to ,nhỏ…
-Hiểu 100 từ,hiểu câu đơn giản,lắng nghe kể chuyện ,đọc sách,hiểu nhanh hơn
  * Ngôn ngữ diễn đạt
    – Sử dụng từ thường xuyên,bắt trước nói theo 3 từ một lúc,sử dụng 50-100 từ.
    – Đề cập đến tên mình ,đặt câu hỏi có/không.
    – Xuất hiện vài đại từ xưng hô.
♣ 2- 3 tuổi:
     *Ngôn ngữ hiểu
-Đáp ứng được những câu hỏi đơn giản
-Nhận ra đồ vât theo chức năng
-Hiểu cụm từ có giới từ. Trả lời có hoặc không chính xác.
-Làm theo mệnh lệnh 2-3 bước.
-Nhận ra từng bộ phận của vật thể
* Ngôn ngữ diễn đạt
-Yêu cầu giúp với nhu cầu cá nhân.
-Sử dụng động từ,nói câu 3-4 từ.
-Gọi tên được một màu,đáp ứng với lời chào,sử dụng khoảng 500-900 từ
♣ 3-6 tuổi:
-Phát triển mạnh về ngôn ngữ “trẻ lên ba cả nhà học nói”.
-Có thể sử dụng 1200-1300 từ.
-Trẻ hiểu và sử dụng được các từ chỉ về thời gian,màu sắc,khái niệm,định hướng trong không gian.

Tin tức liên quan