DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM TRUE HAPPINESS

DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM TRUE HAPPINESS

STT DỊCH VỤ
1  

Khám , đánh giá các vấn đề vận động.

 

2  

Khám , đánh giá nhận thức, ngôn ngữ, hành vi.

 

3  

Can thiệp Phục hồi chức năng.

 

4 Phát triển nhận thức, ngôn ngữ, hành vi.

 

5  

Lượng giá nguy cơ chậm phát triển ở trẻ sinh non.

 

6  

Can thiệp sớm trẻ sinh non.

 

7  

Can thiệp phục hồi chức năng các dị tật trẻ em : Bàn chân bẹt, bàn chân khoèo, chân vòng kiềng…

 

8  

Can thiệp sơ hóa cơ ức đòn chũm ở trẻ sơ sinh.

 

9  

Massage điều hòa cảm giác.

 

10  

Hỗ trợ can thiệp cong vẹo cột sống ở trẻ.

 

11  

Hỗ trợ can thiệp tại nhà.

 

12  

Tư vấn cách chăm sóc trẻ tại nhà.

 

13  

Hướng dẫn cho phụ huynh cách can thiệp cho trẻ tại nhà.

 

14  

Dụng cụ hỗ trợ phục hồi chức năng.