ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHÍNH

Bác sĩ: Hoàng Văn Tâm -Giám đốc trung tâm 

 

Bác sĩ: Đoàn Thị Hạnh – Phó Giám đốc trung tâm