Hoạt động nhà xanh lá Bắc Ninh

NHÀ XANH LÁ TRUE HAPPINESS BẮC NINH

Trung tâm True Happiness phối hợp với  Hội gia đình trẻ tổn bại não Việt Nam tổ chức nhà xanh lá True Happiness Bắc Ninh cùng đồng hành với các bé tổn thương não Bắc Ninh,khám đánh giá ,đưa ra các phương pháp kế hoạch can thiệp,tư vấn và hướng dẫn các bài tập tại nhà cho các bé chi hội Bắc Ninh. Đây là một hoạt động thường niên mà trung tâm tổ chức. Những chuyến đi mang theo tình yêu thương và tâm huyết.

*Một số hình ảnh của buổi thiện nguyện

 

 

Tin tức liên quan