Thời gian làm việc

Tất cả đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm nhà khoa Việt làm việc Tất cả các ngày trong tuần

Sáng : 8h – 12h

Chiều : 14h – 22h