Khó khăn về học tập

Khuyết tật học tập

Khuyết tật học tập

 KHUYẾT TẬT HỌC TẬP    I. KHÁI NIỆM.  Khuyết tật học tập là thuật ngữ chỉ những rối loạn trong việc lĩnh hội và vận dụng những năng lực đọc, viết và làm toán. Rối loạn này là khuyết tật nội tại của cá nhân, có nguyên nhân được cho là do khiếm khuyết chức […]