Rối loạn ngôn ngữ

Chúng ta nên dạy trẻ chơi trước hay dạy trẻ ngôn ngữ trước?

  Chúng ta nên dạy trẻ chơi trước hay dạy trẻ ngôn ngữ trước?    Chơi giúp trẻ học về thế giới xung quanh, chơi giúp trẻ phát triển kĩ năng xã hội và thông qua hoạt động chơi, trẻ học được luật lệ xã hội, chiến thắng-thất bại, kiểm soát cảm xúc, đàm phán […]

Giúp bé luyện khẩu hình và âm ngữ như thế nào ?

GIÚP BÉ LUYỆN KHẨU HÌNH VÀ ÂM NGỮ NHƯ THẾ NÀO ?   Phần 1: Giúp con tập phát âm – Luyện cơ hàm và môi. I. Tập cơ hàm.        Để nói được trước tiên cơ hàm của con phải hoạt động đúng cách, có chủ đích. 1. Cập răng: Cha mẹ […]