Tăng động, giảm chú ý

Những điều cần biết về tăng động giảm chú ý

Những điều cần biết về tăng động giảm chú ý

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý . Một số rối loạn phát triển thường gặp, trong đó trẻ có những hành vi hiếu động quá mức kèm theo suy giảm khả năng chú ý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong mối quan […]