Can thiệp sớm

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC Chậm phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Trẻ thuộc nhóm có nguy cơ cao như: Trẻ bại não, trẻ đẻ non, trẻ sinh đôi trở lên, trong quá trình mang thai mẹ mắc một hoặc nhiều bệnh (tiểu đường, huyết áp, thuỷ đậu,… ), trong quá trình […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẬN ĐỘNG THÔ VÀ VẬN ĐỘNG TINH 1. Vận động thô là gì? Kỹ năng vận động thô là những vận động của toàn bộ cơ thể có sự tham gia của các nhóm cơ lớn để thực hiện các chức năng hàng ngày; ví dụ đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi […]