2. Can thiệp sớm trẻ sinh non

  • Đối với những trẻ có nguy cơ cao ( sinh non dưới 32 tuần, sinh nhẹ cân dưới 1500g,  trẻ có điểm Apgar  sau sinh dưới hoặc bằng 3 lúc 5 phút,  trẻ có nhiễm trùng trong bụng mẹ, các vấn đề khác trước hoặc sau sinh…) Thì việc lượng giá và can thiệp sớm giúp giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng lên hệ vận động, ăn uống,chơi đùa và nghe nói, giao tiếp hàng ngày. Giúp các bé đạt được tiểm năng cao nhất có thể.
  • Tại True Happiness chúng tôi luôn tự hào vì đã tiếp cận được rất nhiều các em bé sinh non và tìm lại được những bước chân , tiếng nói cho những em bé ấy.