11. Hỗ trợ can thiệp tại nhà

     Hiểu được những khó khăn mà các gia đình ở cách xa trung tâm hoặc không có điều kiện đưa con tới trung tâm can thiệp. Trung tâm True Happiness đã triển khai dịch vụ can thiệp tai nhà nhằm đảm bảo tất cả các em bé đều có cơ hội can thiệp và phục hồi.

    Qua dịch vụ này True Happiness đã đi đến được rất nhiều nơi và đã giúp được rất nhiều những em bé tìm được bước chân, tiếng nói của mình