12. Hướng dẫn cho phụ huynh cách can thiệp cho trẻ tại nhà

     Với mục đích nâng cao hiệu quả tập luyện, kể cả với những trẻ không có điều kiện can thiệp cũng được tập luyện đúng và tiến bộ. Trung tâm True Happiness hướng dẫn phụ huynh những  cách can thiệp tại nhà, với những kỹ thuật bài bản, phù hợp với  phụ huynh và với tình trạng của từng trẻ .