1. Lượng giá nguy cơ chậm phát triển ở trẻ sinh non

  •     Trẻ sinh non càng ít tuần tuổi, nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe càng cao do chưa trưởng thành về mặt cấu trúc giải phẫu và chức năng. Việc lượng giá các nguy cơ chậm phát triển ở trẻ là một vấn đề vô cùng quan trọng.
  •      Trẻ được lượng giá và can thiệp càng sớm thì khả năng.hoàn thiện càng cao.