8. Phát triển nhận thức- ngôn ngữ- hành vi

     Với đội ngũ chuyên viên giỏi, yêu trẻ, nhiều năm kinh nghiệm Trung tâm True Happiness can thiệp cho trẻ mắc các vấn đề về nhận thức, ngôn ngữ , hành vi  như: trẻ tự kỷ, trẻ chưa nói được, trẻ bị rối loạn lời nói: nói khó, nói lắp, nói ngọng, chưa biết cách diễn đạt câu…Tổ chức các lớp học, chương trình ngoại khóa tăng khả năng giao tiếp, hòa nhập cộng đồng.