DỤNG CỤ HỖ TRỢ

NẸP TAY- MỘT DỤNG CỤ QUAN TRỌNG HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN.

NẸP TAY- MỘT DỤNG CỤ QUAN TRỌNG HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN.

NẸP TAY- MỘT DỤNG CỤ QUAN TRỌNG HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN. Với những trẻ tay yếu không thể chống tay, hoặc trẻ gồng cứng quặt tay lại phía sau thì chiếc nẹp tay là một giải pháp tối ưu. Dưới đây là video hướng dẫn kỹ thuật tạo thuận bò với sự hỗ trợ […]