14. Dụng cụ hỗ trợ

     Dụng cụ hỗ trợ là một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình tập luyện.Để nâng cao hiệu quả tập luyện trung tâm True Happiness đã chế tạo ra một số dụng cụ : nẹp tay,bao tay…hỗ trợ trong quá trình tập luyện.

    Đối với những bạn tay yếu chưa chống được tay hay những bạn gồng cứng tay quặt lại phía sau…thì chiếc nẹp tay là dụng cụ hỗ trợ vô cùng quan trọng. Còn đối với những bạn chống đối,hay những bạn chưa cầm nắm tốt,tay yếu thì chiếc bao tay sẽ giúp cố định tay trẻ vào các dụng cụ để quá trình tập luyện đạt hiệu quả cao hơn.