4. Can thiệp phục hồi chức năng

    True Happiness xây dựng chương trình can thiệp toàn diện kết hợp nhiều phương pháp khác nhau: Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, âm ngữ trị liệu, tâm lý học, giáo dục hòa nhập…Giúp trẻ can thiệp toàn diện, đa chiều đem lại hiệu quả cao nhất.