6. PHCN: bàn chân bẹt, bàn chân khoèo, chân vòng kiềng…

    Bàn chân bẹt, chân khoèo, biến dạng bàn chân là một trong những vấn đề thường gặp ở trẻ bại não, sinh non…

    Với đội ngũ Bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên môn cao trung tâm True Happiness đã can thiệp hiệu quả các trường hợp bàn chân bẹt, chân khoèo, biến dạng bàn chân….