3. Khám đánh giá các vấn đề vận động

  •     Với đội ngũ bác sỹ giỏi, chuyên sâu về phục hồi chức năng. Mỗi trẻ khi tới trung tâm đều được khám đánh giá cụ thể  bằng các thang phân loại chuẩn quốc tế và đưa ra những phương pháp can thiệp phù hợp nhất.