Can thiệp sớm cho trẻ sinh non

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC

NHẦM LẪN HAY KHOA HỌC Chậm phát triển là một vấn đề rất quan trọng. Trẻ thuộc nhóm có nguy cơ cao như: Trẻ bại não, trẻ đẻ non, trẻ sinh đôi trở lên, trong quá trình mang thai mẹ mắc một hoặc nhiều bệnh (tiểu đường, huyết áp, thuỷ đậu,… ), trong quá trình […]