13. Tư vấn cách chăm sóc trẻ tại nhà

      Ngoài những giờ can thiệp tại trung tâm thì cách chăm sóc ( cách bế đúng cách, ngồi đúng cách…) cho trẻ tại nhà là yếu tố quan trọng trong quá trình tiến bộ của trẻ.

     Tại True Happiness các gia đình sẽ được trao đổi cụ thể về tình trạng của con, tư vấn cách chăm sóc cho trẻ tại nhà để đạt được những tiến bộ cao nhất