10. Massage điều hòa cảm giác

     Với những kiến thức chuyên sâu, kết hợp giữa massage và phục hồi chức năng , trung tâm True Happiness can thiệp massage điều hòa cảm giác, giúp điều hòa cảm giác cho trẻ. Massage tăng khả năng nhai nuốt, hạn chế tình trạng chảy rãi của trẻ….